Celem naszego klubu jest umożliwienie dzieciom odkrycia w sobie talentu piłkarskiego i doskonalenie go już od najmłodszych lat pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

Trening w naszym klubie to nie tylko piłka nożna i trening fizyczny, to również wychowanie poprzez sport, wpajanie dyscypliny, rozwój mentalny dziecka, wpajanie tolerancji, wyrozumiałości i szacunku dla przeciwnika. To pomoc w otwarciu się do innych dzieci oraz kontakcie z nimi. To również rywalizacja i motywacja, która pomoże dziecku w przyszłości zrealizować postawione cele.

Podczas treningów skupiamy się na rozwoju 4 podstawowych cech młodego piłkarza:

 1. kształtowanie mentalności i psychiki w myśl zasady „Piłka nożna zaczyna się w głowach, a kończy na nogach” – „Jest udowodnione, że w trakcie meczu zawodnik zawodnik jest w posiadaniu piłki przez 3 maksymalnie 4 minuty. Najważniejsze jest to co zawodnik robi przez pozostałe 87 minut, kiedy nie ma piłki przy nodze. Piłka nożna to głównie gra mózgu. Gdzie i kiedy pobiec, kiedy wyjść do pressingu, kiedy i jak kryć zawodnika, gdzie i jak się poruszać. Takie decyzje jak te płyną z mózgu i decydują kto jest dobrym zawodnikiem, a kto nie” Johan Cruyff
 2. kształtowanie techniki gry w piłkę nożną – „Głównym celem trenerów pracujących z dziećmi powinna być techniczna doskonałość. W późniejszym okresie jeśli zawodnicy nie będą świetnie wyszkoleni, to na wysokim poziomie gry, niezależnie od taktyki i tak przegrają.” Vicente del Bosque.
 3. kształtowanie zdolności motorycznych – do 10 roku życia skupiamy się przede wszystkim na wszechstronnym szkoleniu ruchowym oraz na nauczaniu prawidłowych wzorców ruchowym. Dlatego też do 10 roku życia trening traktujemy i nazywamy jako wszechstronne szkolenie ruchu z elementami piłki nożnej.
 4. kształtowanie zorganizowanego poruszania się po boisku – taktyka

Naszym priorytetem w szkoleniu dzieci w wieku 6 – 12 lat nie jest dbanie o wynik czy o punkty, ale rozwijanie umiejętności każdego zawodnika oraz rozumienie gry!

GRUPA ŻAKÓW

Głównymi celami w grupie żaków są:

 • główne założenie: wszechstronne szkolenie ruchowe z elementami piłki nożnej
 • zabawa i radość z gry w piłkę nożną
 • ogólna sprawność ruchowa
 • zróżnicowana aktywność sportowa

W grupie żaków treningi odbywają się od 2 do 3 razy w tygodniu. Jeden trening trwa zwykle od 60 minut do 90 minut.

W tym wieku w trening składa się z 3 głównych modułów metodycznych:

 1. Wszechstronne szkolenie ruchowe – ogólna zdolność ruchowa, obejmująca biegi, starty, skoki i przewroty, jest bazą do rozwoju późniejszej optymalnej sprawności piłkarskiej. Ukierunkowany rozwój zdolności koordynacyjnych jest podstawowym zagadnieniem treningu dla tej kategorii wiekowej.
 2. Szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich – dzieci powinny rozwijać opanowanie różnego rodzaju piłek. Podczas zajęć należy więc wykorzystywać szeroką gamę piłek do przeprowadzania krótkich ćwiczeń i gier. Dzięki temu rozwijamy w sposób ukierunkowany nie tylko zdolności koordynacyjne, ale przede wszystkim także zdolność percepcji.
 3. Gra w piłkę nożną – gra w piłkę nożną w małych grupach („podwórkowa piłka nożna”) powinna być częścią każdych zajęć. Także w tym przypadku należy pozwolić dzieciom na swobodną grę wolną od reguł, a w przypadku współzawodnictwa – wolną od wywierania presji na osiągnięcie wyniku.Zabawa i radość z gry w piłkę jest podstawą wszystkiego!

GRUPA ORLIKÓW

Głównymi celami w grupie orlików są:

 • główne założenie: wszechstronne szkolenie ruchowe z elementami piłki nożnej
 • zabawa i radość z gry w piłkę nożną
 • ogólna sprawność ruchowa
 • zróżnicowana aktywność sportowa
 • zręczność i kreatywność z piłką przy nodze
 • technika gry w piłkę nożną w formie ogólnej
 • praca zespołowa + kreatywność

W grupie orlików treningi odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu. Jeden trening trwa zwykle od 75 minut do 105 minut.

W tym wieku w trening składa się z 4 głównych modułów metodycznych:

 1. Wszechstronne szkolenie ruchowe – ogólna zdolność ruchowa, obejmująca biegi, starty, skoki i przewroty, jest bazą do rozwoju późniejszej optymalnej sprawności piłkarskiej. Ukierunkowany rozwój zdolności koordynacyjnych jest podstawowym zagadnieniem treningu dla tej kategorii wiekowej.
 2. Szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich – dzieci powinny rozwijać opanowanie różnego rodzaju piłek. Podczas zajęć należy więc wykorzystywać szeroką gamę piłek do przeprowadzania krótkich ćwiczeń i gier. Dzięki temu rozwijamy w sposób ukierunkowany nie tylko zdolności koordynacyjne, ale przede wszystkim także zdolność percepcji.
 3. Specjalistyczny trening techniki – dzieci powinny poprzez zabawę przyswoić sobie podstawowe elementy techniki piłkarskiej. Trening musi być dostosowany do możliwości dzieci. Należy naprzemiennie układać zabawy i ćwiczenia, a do zadań wprowadzać elementy rywalizacji.
 4. Gra w piłkę nożną – gra w piłkę nożną w małych grupach („podwórkowa piłka nożna”) powinna być częścią każdych zajęć. Także w tym przypadku należy pozwolić dzieciom na swobodną grę wolną od reguł, a w przypadku współzawodnictwa – wolną od wywierania presji na osiągnięcie wyniku.Zabawa i radość z gry w piłkę jest podstawą wszystkiego!

GRUPA MŁODZIKÓW

Głównymi celami w grupie młodzików są:

 • główne założenie: przejście z etapu zabaw w etap nauki gry w piłkę nożną
 • „Złoty wiek szkolny”
 • Nauka wszystkich podstawowych technik gry w piłkę nożną
 • Czerpanie ze wzorców osobowych
 • Zdolność do lepszej koncentracji
 • Formy gry z dodatkowymi regułami
 • Radość z gry w piłkę nożną

W grupie młodzików treningi odbywają się od 3 do 5 razy w tygodniu. Jeden trening trwa zwykle od 75 minut do 120 minut.

W tym wieku w trening składa się z 4 głównych modułów metodycznych:

 1. Wszechstronne szkolenie ruchowe – ogólna zdolność ruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak trenowana w sposób bardziej ukierunkowany na piłkę nożną, np. poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających. Moduł ten powinien być włączony przede wszystkim do rozgrzewki.
 2. Szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich – dotychczas ćwiczenia z piłką ograniczały się do poznania jej właściwości poprzez przetaczanie, skoki, uderzanie itd. Teraz jednak większą rolę odgrywa specyficzna praca z piłką, przygotowująca do następnego modułu, jakim jest nauka techniki (moduł 3).
 3. Specjalistyczny trening techniki – w treningu ukierunkowanym na umiejętności piłkarskie zaakcentowane były tylko takie rodzaje techniki, jak: prowadzenie piłki, strzały do bramki i podania piłki. Teraz program rozszerza się o wszystkie pozostałe. Fazy ćwiczeń mogą trwać dłużej, ze względu na lepszą zdolność koncentracji dzieci. Trening techniki prowadzony jest zgodnie z założeniami metodycznymi.
 4. Gra w piłkę nożną – w przypadku niższych kategorii wiekowych gra w piłkę nożną ma na celu przede wszystkim zmotywowanie zawodników i dlatego z reguły nie wprowadza się do niej wielu zasad. W przypadku młodzików  zagadnienia techniczne, przy zastosowaniu dodatkowych reguł, powinny być uwzględnione także podczas gry w piłkę, np. gra na bramki z prowadzeniem piłki w przewadze (podania) lub w drużynie grającej z przewagą.