Rejestracja Dziecka – III Cykl Programu Certyfikacji PZPN

Treningi dziecka w szkółce odznaczonej Certyfikatem PZPN wiążą się z szeregiem korzyści dla rodziców. Dokument ten to potwierdzenie najwyższych standardów (w tym infrastrukturalnych i sprzętowych), bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości szkolenia. Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to przede wszystkim pewność, że Twoje dziecko trenuje w najlepszych warunkach.

Otrzymanie „Brązowej Gwiazdki” i przystąpienie naszej Akademii do III Cyklu Programu Certyfikacji PZPN wiąże się również z ponownym potwierdzeniem wszystkich zawodników i przypisaniu ich do drużyn w nowym Systemie Zarządzania Szkółką co zostało stwierdzone w Regulaminie Programu Certyfikacji PZPN w §11, a dokładniej w punkcie 6 „Szkółka Piłkarska, do której przynależy Zawodnik, która otrzymała Certyfikat PZPN i bierze udział w Programie Certyfikacji, zobowiązała się do przestrzegania zasad Regulaminu co oznacza obowiązek dokonania Potwierdzenia wszystkich Zawodników uczestniczących w Treningach i meczach w Szkółce Piłkarskiej oraz przypisania ich do Drużyn.” oraz punkcie 7 „Brak zgody rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika na akceptację Regulaminu oznacza brak zgody na udział w Programie Certyfikacji i niemożliwość uczestnictwa Zawodnika w Programie Certyfikacji co skutkuje brakiem uprawnienia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej do udziału w Treningach.”

W związku z tym jeszcze raz zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne złożenie wniosku o potwierdzenie dziecka w oddziale Szkółki Piłkarskiej na swoim profilu na stronie laczynaspilka.pl. Na specjalnie przygotowanym filmie demonstrujemy, w jaki sposób dokonać tego krok po kroku

Share Now

Related Post